Uprzejmie informujemy, że do 15 lipca 2017 Akademia Muzyczna w Gdańsku ma otwarty bezpłatny dostęp testowy do bazy RILM Abstracts of Music Literature with Full Text.

login:   ns136266
hasło:  AkaMuzGda

Lista czasopism

Zapraszamy!!