Czytelnia im. Ireny Czarneckiej

Biblioteka Główna, pok. 112, tel.: (058) 3009 244

mł. bibliotekarz Agata Górzyńska-Kielak
a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl

poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
soboty zjazdowe 10:00 – 15:00

Zbiory Czytelni obejmują:

 • książki
 • druki muzyczne (nuty)
 • czasopisma i prasę codzienną
 • prace dyplomowe i magisterskie (pobierz Arkusz Czytelnika)
 • programy wydarzeń muzycznych
 • katalogi wydawnicze
 • wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, informatory
 • rękopisy muzyczne
 • dokumenty życia muzycznego
 • mikrofilmy
 • ikonografia
 • dzieła rzadkie i kosztowne (cimelia)

Aby otrzymać potrzebną pozycję z naszych zbiorów należy skorzystać z dowolnego katalogu:

 • katalog online <– obejmuje zbiory gromadzone od 1999 r., zbiory wcześniejsze są systematycznie uzupełniane
 • katalog lokalny OPUS <– dostępny na komputerach Czytelni, obejmuje zbiory gromadzone do 1 lipca 2011 r.
 • katalog kartkowy <– dostępny na korytarzu pomiędzy pok. 116, 117 a 119, obejmuje zbiory gromadzone do 1998 r.

Po odszukaniu pozycji w wybranym katalogu prosimy o wypełnienie dezyderatki:

dezyderatka

 

Ze zbiorów Czytelni studenci korzystają wyłącznie na miejscu (istnieje możliwość kserowania); pedagodzy mają prawo korzystać z zasobów w ramach zajęć dydaktycznych.

Czytelnia na stałe prenumeruje następujące czasopisma:

 • Polskie czasopisma muzyczne:
  – Jazz Forum (płyty CD dostępne w Fonotece)
  – Muzyka
  – Muzyka 21 (płyty CD dostępne w Fonotece)
  – Ruch Muzyczny
  – Twoja Muza
  – Wychowanie Muzyczne
 • Zagraniczne czasopisma muzyczne:
  – Early Music
  – Neue Zeitschrift für Musik (płyty CD dostępne w Fonotece)
  – Opera News
  – Ars Organi
  – Organ Journal
  – Classical Guitar
  – Seicorde Magazine (płyty CD dostępne w Fonotece)
  – Percussive Notes
  – The Strad

Zapraszamy również do korzystania z kolekcji internetowych: Oxford Music Online oraz Wychowanie Muzyczne, a także z przeglądania zasobów Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Z wymienionych baz online można korzystać bez ograniczeń na komputerze ustawionym przy ławkach.

Udostępniamy Wi-Fi
Hasło: audytorium