Informacja Naukowa

Biblioteka Główna, pok. 118 (przejście przez Fonotekę, pok. 119)

kustosz mgr Małgorzata Cichocka
wtorek – czwartek 9:00 – 14:00
e-mail: m.cichocka@amuz.gda.pl
tel. (058) 3009 242

Działalność informacyjna Biblioteki polega na pomocy w pracy indywidualnym czytelnikom, pracownikom naukowym i zespołom badawczym poprzez prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie bibliotecznych zbiorów.

Jednym z głównych działań informacyjnych Biblioteki jest opracowywanie kwerend oraz zestawień tematycznych i bibliograficznych napływających do Biblioteki z całego świata zarówno od instytucji jak i od osób prywatnych.
Kwerenda to pytanie skierowane do działu informacji naukowej wymagające dłuższych poszukiwań w katalogach, bibliografii i innych pomocach informacyjnych.

W działalności informacyjnej sięgamy często do:

  • zasobów innych bibliotek Gdańska
  • zasobów bibliotek muzycznych w Polsce
  • źródeł zagranicznych