Jak otrzymać skierowanie do innej biblioteki trójmiejskiej uczelni?

Student lub pracownik Akademii Muzycznej w Gdańsku może otrzymać skierowanie do bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście. W tym celu należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni. Bibliotekarz od ręki wypełni dokument, następnie należy przedłożyć go do podpisu p. Dyrektor Biblioteki, st. kustosz dypl. Annie Michalskiej, pok. 117. Odtąd można zgłosić się do wybranej biblioteki, tam bibliotekarz założy konto biblioteczne i poinstruuje o warunkach korzystania z biblioteki.

W momencie wypisywania się z Wypożyczalni Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku (podpisywania obiegówki) należy okazać dokument potwierdzający likwidację kont bibliotek innych uczelni (wystawiony przez tamtą bibliotekę).