Jak wypisać się z Wypożyczalni?

W chwili ukończenia uczelni niezbędne jest wypełnienie obiegówki. Aby mieć podpisaną obiegówkę przez Bibliotekę Główną, należy oddać wszystkie wypożyczone pozycje. Konto w Wypożyczalni zostanie zablokowane.

Jeżeli czytelnik posiada konto w Bibliotece szkoły wyższej Trójmiasta założone przez skierowanie z Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku, zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego likwidację (wystawionego przez tamtą bibliotekę).