Jak zapisać się do Wypożyczalni?

Należy zgłosić się do Wypożyczalni:

  • wziąć legitymację studencką i dowód osobisty
  • wziąć skierowanie z Biblioteki swojej uczelni (studenci i pracownicy innych szkół wyższych Trójmiasta)
  • wypełnić zgłoszenie otrzymane w Wypożyczalni lub na wykładzie Przysposobienie biblioteczne organizowane co roku w pierwszych tygodniach roku akademickiego

UWAGA
Numer legitymacji/albumu jest jednocześnie ostatnim członem loginu potrzebnego do logowania się do konta czytelniczego. Jeśli numer legitymacji to np.: 6235, Twój login to: 5600006235. Hasłem domyślnie jest numer PESEL (lub inne hasło podane przez bibliotekarza), ale w każdej chwili można zmienić hasło korzystając z „Modyfikacji danych” w koncie.
Prosimy o podanie swojego adresu e-mailowego, gdyż tą drogą Wypożyczalnia będzie wysyłać informacje o przetrzymanych pozycjach.
Wszelkie problemy z obsługą konta proszę zgłaszać e-mailem na adres m.walkusz@amuz.gda.pl lub osobiście w Wypożyczalni.


UWAGA

  1. Osoby związane z Akademią Muzyczną umową cywilnoprawną (np.: umowa o dzieło) przed założeniem konta bibliotecznego płacą zwrotną kaucję w wysokości 75 zł w kasie uczelni (czerwony budynek)
  2. Osoby związane interesem faktycznym z uczelnią (np.: doktoranci) przed założeniem konta bibliotecznego płacą zwrotną kaucję w wysokości 150 zł w kasie uczelni (czerwony budynek).
  3. Kaucja zwracana jest w chwili wypisania się z Wypożyczalni