Kontakt

Biblioteka Główna
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
„Żółty Budynek”, pok. 112-119

Dyrektor
st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska
a.michalska@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 241
tel.: 784 354 288


Informacja naukowa
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 244


Wypożyczalnia
mł. bibliotekarz mgr Katarzyna Kliczewska
k.kliczewska@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 243

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
d.stefaniak@amuz.gda.pl

tel.: (058) 3009 243

Wypożyczalnia (magazyn)
mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko
tel.: (058) 3009 249


Czytelnia
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 244


Fonoteka
kustosz mgr Marta Walkusz
m.walkusz@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 246

bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
p.nodzak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 246


Dział zakupów książek i nut
kustosz mgr Faustyna Michałowska
f.michalowska@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 243

st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
d.stefaniak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 243

Dział zakupów zbiorów Fonoteki
bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
p.nodzak@amuz.gda.pl

tel.: (058) 3009 246

Pobierz formularz zamówienia materiałów bibliotecznych


Gromadzenie i opracowanie zbiorów
kustosz mgr Faustyna Michałowska
kustosz mgr Marta Walkusz
st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
bibliotekarz mgr Dorota Witkowska
bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
mł. bibliotekarz mgr Katarzyna Kliczewska
mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko