Kontakt

Biblioteka Główna
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
„Żółty Budynek”, pok. 112-119

Dyrektor
st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska
a.michalska@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 241
tel.: 784 354 288


Informacja naukowa
kustosz mgr Małgorzata Cichocka
m.cichocka@amuz.gda.pl
tel. (058) 3009 242


Wypożyczalnia
mł. bibliotekarz mgr Katarzyna Kliczewska
k.kliczewska@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 243

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
d.stefaniak@amuz.gda.pl

tel.: (058) 3009 243

Wypożyczalnia (magazyn)
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 249


Czytelnia
st. bibliotekarz Danuta Lewandowska
danalew@wp.pl
tel.: (058) 3009 244


Fonoteka
kustosz mgr Marta Walkusz
m.walkusz@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 246

bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
p.nodzak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 246


Dział zakupów książek i nut
kustosz mgr Faustyna Michałowska
f.michalowska@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 243

st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
d.stefaniak@amuz.gda.pl
tel.: (058) 3009 243

Dział zakupów zbiorów Fonoteki
bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
p.nodzak@amuz.gda.pl

tel.: (058) 3009 246

Pobierz formularz zamówienia materiałów bibliotecznych


Dział gromadzenia i opracowania zbiorów
kustosz mgr Małgorzata Cichocka
kustosz mgr Faustyna Michałowska
kustosz mgr Marta Walkusz
st. bibliotekarz Danuta Lewandowska
st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak
bibliotekarz mgr Dorota Witkowska
bibliotekarz mgr Paweł Nodzak